BorovniceBlueberry Aurora

Nastala je ukrštanjem sorti: Brigitta Blue x Elliott. Žbun je bujan i uspravan sa brojnim osrednje razgranatim izdancima i dobrom izloženošću plodova. Veoma je otporna sorta na izmrzavanje.

Interesantna je sorta zbog visoke rodnosti, srednje krupnih i atraktivnih plodova i kasnog vremena zrenja. Bobice su plave boje, sazrevaju u 3-4 navrata. Plod je čvrst, pokožica nije sklona pucanju pa je dobre transportabilnosti i skladišne sposobnosti.

Plodovi se mogu ostaviti bez problema duže na rodnim ganama pri čemu ukus ploda postaje bolji s obzirom da ima nešto kiseliji ukus ako se ubere pre pune zrelosti.


Blueberry Draper

Srednje ranog vremena zrenja (nekoliko dana pre sorte Bluecrop), sa koncentrisanim zrenjem. Odlikuje se snažnim, uspravnim porastom i visokom produktivnošću čak i kao mlada biljka.

Plod je konstantno krupan, uniforman, svetloplave boje, koja se zadržava i posle berbe. Pokožica je otporna i meso je čvrsto, pa se može uspešno mehanizovano brati i kada se koristi za svežu potrošnju.

Odlične je skladišne sposobnosti.


Blueberry Duke

Nastala je ukrštanjem sorti: Ivanhoe x Earlyblue. Vodeća sorta visokožbunaste borovnice, ranog vremena zrenja.

Žbun je umereno bujan, uspravnog porasta sa granama koje se pod teretom velikog roda povijaju ka zemlji. Cveta kasno pa je dosta otporna prema poznim mrazevima. Vrlo je rodna sorta.

Prosečan prinos po žbunu je oko 6 kg. Bobice su srednje krupne, vrlo atraktivne, svetloplave boje i čvrste. Veoma je prijatnog, slatkonakiselog ukusa i prijatne arome. Odlično podnosi transport i dugo može da se očuva u svežem stanju.


 


Blueberry Liberty

Nastala je ukrštanjem sorti: Brigitta Blue x Elliott. Žbun je bujan i uspravan sa brojnim osrednje razgranatim izdancima i dobrom izloženošću plodova. Veoma je otporna sorta na izmrzavanje.

Interesantna je sorta zbog visoke rodnosti, srednje krupnih i atraktivnih plodova i kasnog vremena zrenja.

Bobice su plave boje, sazrevaju u 3-4 navrata. Plod je čvrst, pokožica nije sklona pucanju pa je dobre transportabilnosti i skladišne sposobnosti. Plodovi se mogu ostaviti bez problema duže na rodnim ganama pri čemu ukus ploda postaje bolji s obzirom da ima nešto kiseliji ukus ako se ubere pre pune zrelosti.